ORP-meter
W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

ORP-meter

ORP-meter model 200

Electronometru

cod 92247

Electronometrul este un dispozitiv pentru m?surarea poten?ialului oxido-reduc?tor al lichidelor: al apei ?i solu?iilor slabe de s?ruri, acizi ?i baze.

Pret

Catalog   590 lei

 

 

Procesele de baz? care asigur? activitatea vital? a oric?rui organism viu sunt reac?iile oxido-reduc?toare. Energia generat? de aceste reac?ii este utilizat? pentru men?inerea homeostazei (echilibrul dinamic relativ al compozi?iei ?i calit??ilor mediului intern) ?i pentru regenerarea celulelor organismului. În timpul acestor reac?ii se modific? poten?ialul electric al substan?elor: una dintre substan?e cedeaz? electroni ?i se oxideaz?, ob?inând o sarcin? pozitiv?, iar cealalt? capteaz? electronii ?i, înc?rcându-se negativ, se reduce. Diferen?a de buffalo bills Jerseys dustin hopkins poten?iale electrice între substan?e se nume?te poten?ial oxido-reduc?tor (POR).

Poten?ialul oxido-reduc?tor, denumit ?i poten?ial-redox, caracterizeaz? nivelul de activitate al electronilor în reac?iile oxido-reduc?toare. Cea mai Emmitt Smith Youth Jerseys mare capacitate de oxidare o are oxigenul, iar de reducere jim kelly buffalo bills Jersey – hidrogenul.

În apa din natur? valoarea POR se situeaz? între – 400 ?i + 700 mV, determinat de totalitatea proceselor oxidative ?i reduc?toare care au loc în ea.

Poten?ialul oxido-reduc?tor al apei potabile de orice fel este întotdeauna Al Macinnis Jerseys mai mare ca zero, situându-se de obicei în diapazonul între + 100 ?i + 400 mV.

În mod normal, poten?ialul oxido-reduc?tor al mediului intern al organismului uman este întotdeauna mai mic decât zero, adic? are valori negative, situate, de obicei, în intervalul între –100 buffalo bills Jerseys number 5 ?i –200 mV.

Diferen?a dintre poten?ialul oxido-reduc?tor al mediului intern al organismului uman ?i poten?ialul oxido-reduc?tor al apei potabile demonstreaz? ca activitatea electronilor în organismul uman este mult mai mare decât activitatea electronilor din apa potabil?.

Dac? lichidul care ajunge în organismul uman  are poten?ialul oxido-reduc?tor apropiat de cel al mediului intern al organismului uman, atunci energia electric? a membranelor celulare (energia vital? a organismului) nu se consum? pentru corectarea activit??ii electronilor din lichidul introdus în organism ?i acesta se asimileaz? imediat, întrucât posed? compatibilitate biologic? la acest parametru. Dac?, îns?, aportul de lichid ingerat  are poten?ialul oxido-reduc?tor mai negativ decât  cel al mediului intern al organismului uman, atunci el hr?ne?te organismul cu aceast? energie, care este utilizat? de celule drept rezerv? de protec?ie antioxidant? a organismului împotriva influen?ei nefavorabile a mediului înconjur?tor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *