Neitronik
W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Neitronik

Neitronik

 

 

 

 

 

 

Neutralizator Telefon

model MG-03 cod 91744

Neutralizator Monitor

model MG-04 cod 91745

Neutralizator Laptop

model MG-04M od 91753

 Pret

Catalog   52 lei

 

 „Neitronik” este un dispozitiv de protec?ie individual? împotriva emisiilor electromagnetice. Este destinat pentru calculatoarele personale, televizoare, telefoane mobile ?i radio, cuptoare cu microunde, monitoare cu cristale lichide ?i plasme.

„Neitronik” customizeable buffalo bills Jerseys reprezint? o anten? special?, având dimensiunile de 30x30x0,6 mm. Matricea de cristal a antenei posed? capacitatea deosebit? de a absorbi ?i transforma energia electromagnetic?. Antena este excitat? de emi??tor, creându-?i propriul câmp, care, interac?ionând cu câmpul emit??orului, transform? spectrul bruce smith buffalo bills Jersey de emisii nocive într-o form? inofensiv? pentru om.

Dispozitivul scade pân? la un nivel inofensiv ac?iunea sarcinii electromagnetice asupra organismului uman. În primele ore dup? instalare, dispozitivul sl?be?te intensitatea câmpului electromagnetic de aproximativ 2 ori (raportat la distan?a de la monitor) sau de 4 ori (raportat la suprafa??).

 

Model MG-03

Neitronik MG-03este destinat pentru protec?ia utilizatorilor de telefoane mobile ?i radio, de sta?ii portabile ?i cuptoare cu microunde împotriva emisiilor electromagnetice d?un?toare.

Ac?iunea dispozitivului const? în neutralizarea acelei p?r?i a spectrului modulat al emisiilor tehnogene provenite de la echipamente, care posed? o capacitate mare de penetrare ?i ac?ioneaz? negativ asupra schimbului intercelular în organismul uman. Cercet?rile clinice ale dispozitivului „Neitronik” au demonstrat propriet??ile înalte de protec?ie ale acestuia, dovedind ?tiin?ific sc?derea ac?iunii negative a emisiilor telefonului mobil asupra organismului uman de 3-5 ori. Principalul s?u avantaj comparativ cu dispozitivele similare îl reprezint? faptul c? func?ioneaz? numai în cazul în care echipamentul este pornit ?i ac?ioneaz? numai asupra câmpului electromagnetic, generat de echipamentul-emi??tor.

Neitronik este excitat de câmpul Taylor Decker Womens Jerseys emi??torului ?i î?i creeaz? propriul câmp în direc?ia liniilor marcate de el. Interac?iunea celor dou? câmpuri permite modificarea semnalului emi??torului, transformându-l în unul inofensiv pentru om. În acela?i timp, calitatea imaginii pe monitor nu se diminueaz? ?i nu se reduce distan?a de ac?iune a mijloacelor de comunicare mobile.

 

Model MG-04 ?i MG-04M

Modelele MG-04 ?i MG-04Msunt destinate pentru protec?ia împotriva emisiilor generate de calculatorul personal PC ?i televizor (display).

Principiul ac?iunii dispozitivului Neitronik MG-04 se bazeaz? pe neutralizarea emisiilor d?un?toare pentru om, generate de ecranul monitorului. Câmpul electromagnetic normal se poate m?sura la o distan?? de pân? la 50 ?m de ecran, iar componenta electric? vortex se poate înregistra la o distan?? de pân? la 10 m ?i mai mult. La baza structurii dispozitivului Neutronic MG-04 (antenei pasive) stau principiile de neutralizare a CEM, adic? capacitatea structurii Luol Deng Youth Jerseys cristaline de a modifica ?i reflecta energia câmpului, mic?orând tensiunea CEM.

Neitronik MG-04 î?i începe func?ionarea odat? cu pornirea monitorului PC sau TV; datorit? antenei de reflectare neutralizeaz? de 2-3 ori cele trei componente cheap customize buffalo bills Jerseys ale câmpului de emisie a PC ?i TV ?i mic?oreaz? câmpul electricit??ii statice de aproximativ 2 ori (dup? distan?? de la monitor) sau de 4 ori (dup? suprafa??).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *